Säljstrategi

SellersWell är specialiserade inom försäljning. Vid en rekrytering genomför vi ett antal tester där vi kan sedan säkerställa att personen har rätt egenskaper. Därför rekryterar vi Sveriges bästa säljare! Dessutom har vi en betalningsmodell som motiverar oss att göra framgångsrika rekryteringar.

För att lyckas med affärer, krävs en kontinuerlig förändringsprocess av din säljstrategi. Våra affärscoacher hjälper dig med:

  • Säkerställa att du har en levande affärsplan.
  • Tillsammans med dig planera aktiviteter för att öka försäljningen.
  • Vi håller en workshop med företagsledningen, där vi dokumenterar det aktuella nuläget.
  • Ni kan obegränsat kontakta er coach, och bolla de utmaningar Ni står inför.
  • Affärscoachen gör en månatlig avstämning med Er som protokollföres.

Det behöver inte vara ensamt på toppen.

En duktig fotbollsspelare tränar dagligen. Men hur ofta tränar säljorganisationen?
Vi har tagit fram ett antal utbildningar för att träna säljarna.
Vi utbildar bland annat i:

  • Säljteknik.
  • Säljpsykologi.
  • Mötesbokning.
  • Key Account Management.
  • Avslut.
Vi anpassar utbildningen efter era behov.
Efter genomförd utbildning kommer ni att öka er försäljning.
Det är inget hot, det är ett löfte!