E-marketing

Vi tar fram vilka som besöker er hemsida med hjälp av Google analytics, Dun & Bradstret och PARAD.
Därefter presenteras dessa i ert CRM, där ni kan välja vilka aktiviteter som blir aktuella för repektive lead.
Genom att ha koll på sin hemsida, fångar Ni Era framtida kunder.

Nyhetsbrev är ett måste för dig som vill ha fler kunder. Här kan ni bygga en kommunkitaionsstrategi som inte kostar mycket, för att få ut ert budskap. Arbetet med nyhetsbrev är indelat i tre steg:

  •  E-mail adresser. Samla på mailadresser, både från hemsidan, och när Ni är ute och träffar kunder.
  • Skapa Nyhetsbrev. Ni väljer budskapet, därefter är det bara Er fantasi som är begränsningen.
  • Se vilka som läser nyhetsbrevet. Här får Ni en komplett bild över vilka kunder som har läst vad.
  • Vi kan hjälpa er med hela administrationen kring nyhetsbrev om ni önskar.

Vi tar fullt ansvar tillsammans med vår partner Comwise, och blir din redaktion och marknadsavdelning. Ägna dig åt det som du är bäst på. Vi blir din redaktion och tar ansvar för att planera, skriva och publicera innehållet på sociala medier och i andra kanaler.
Du kan lugnt fylla dina dagar med möten och fatta beslut. Vi fyller dina kanaler med innehåll som blir läst.
Detta gör vi:

  • Utveckla en innehållsplan för att göra olika ämnen synliga och kommunicerbara
  • Ta fram publiceringsplan så att publiceringen sker fortlöpande
  • Värdering av innehåll så det passar målgrupp
  • Skriver texter och intervjuar
  • Publicerar i dina kanaler

Vad kan vi hjälpa dig med?
Hemsidor, digitala nyhetsbrev &
   annonser.
Sociala medier såsom Facebook      & Instagram.
Enklare grundkurser inom Adobe      Indesign, Illustrator & Photoshop. 
 Logotyper, annonser, broschyrer,      företagspresentationer &
   kampanjer för print. 
Skyltmaterial & mässmontrar.
Samordna större kundevent.
     

Läs mer på lizadesignab.se