CRM

Som ett första led att få kontroll på sina blivande kunder, och befintliga kunder har vi ett komplett kundregister som en bas i vår verksamhet. Detta gör att du kan dela informationen med alla medarbetare, om det så önskas.
 
Exempel på information som du kan lagra:

 • Kunduppgifter. (Telefon, E-mail mm.)
 • Bransch
 • Omsättning
 • Antal anställda
 • Möjlighet att anpassa fält efter Era önskemål. (Egna Fält)
Använd aktiviteter för att hålla reda på all kundkommunikation. Här kan du till exempel spara mail, dokumentera telefonsamtal, skapa avtalade tider eller tilldela uppgifter. Alla dessa händelser är viktiga att spara, så att hela ditt företag ser samma information.

Tillsammans med oss kan du göra ett urval över de företag som du vill ha i din prospektdatabas.
Du kan T.ex. göra urval på följande:

 • Bransch
 • Region
 • Storlek
 • Lönsamhet

 

En av de absolut viktigaste delarna av att driva en affärsprocess är att ha kontroll över sin pipeline. Pipeline Management är en konst och någonting som få lyckas väldigt bra med. För att kunna förflytta en kund till en affär, krävs ett strukturerat arbete. Med hjälp av vår pipeline, kan du utmana dig själv och dina kollegor till goda prestationer.
Vår pipeline är överskådlig, och lätt att använda.

Dokumenthantering skapar ordning och reda i er verksamhet!
Många organisationer har olika lagringsplatser för att hantera den gemensamma dokumentationen; pärmar, gemensamma filservrar, medarbetarnas datorer, olika databaser och intranät. Ibland upplevs även de befintliga systemen som krångliga och inte anpassade efter verksamhetens behov vilket resulterar i att sökning efter information försvåras avsevärt och är tidsödande. Därför har vi skapat följande lösning:

 • Alla affärsdokument som är knutna till en kund ligger tillgängligt för alla som ska ha tillgång till dessa dokument.
 • Oavsett var man sitter, har man tillgång till alla affärsdokument.
 • Dokumenten förvaras i en säker miljö.
 • Ingen risk att förlora information som sparas på en lokal dator.